https://www.lifbordtennis.dk/wp-content/uploads/2023/09/Generalforsamligen-2023.rtf

Generalforsamling er afholdt Torsdag den 28-09-2023

Genraldforsamling for Lægum IF`s Bordtennis afdeling
Dato og tidspunkt: Mandag den 28-09.2023
Kl. 19.00
Sted:Klosterhallen
Dagsorden:
Velkomst og åbning
Formanden byder alle velkommen og åbner generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal lede mødet, og en referent, der skal tage referat af mødet.
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Generalforsamlingen skal godkende den foreslåede dagsorden. Eventuelle ændringer kan foreslås og vedtages her.
 5. Formandens beretning
 6. Formanden afgiver en beretning om klubbens aktiviteter og udvikling i det forløbne år.
 7. Kassererens fremlæggelse af regnskab
 8. Kassereren præsenterer klubbens økonomiske status, herunder resultatopgørelse og balance.
 9. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingen
  Medlemmer har mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Forslagene diskuteres og stemmes om.
  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, hvis det er nødvendigt.
  Valg af revisorer
  Valg af revisorer, der skal gennemgå klubbens regnskab i det kommende år. Løgum IF hoved forening
  Eventuelt
  Bemærkninger: