- Løgum IF

Direkt til Side indhold

Hovedmenu

Om os

Løgum IF Bordtennis

Generalforsamling torsdag d. 4. april 2013 kl.19.00 i Kloster Hallens mødelokale.

Referat v. Hennig M. Hartkopf


1)
Valg af dirigent:

Det har de seneste år været en overflødig funktion.


2)
Valg af to stemmetællere:

Det er p.t. ligeledes en overflødig funktion.


3)
Bestyrelsens beretning v. formanden:


Bem: Idet jeg p.t. både har funktionen som formand og som intern kasserer, vil der i beretningen          være indhold fra begge funktioner.


Året 2012: Sportsligt, administrativt, på det sociale plan, regnskab:

På det sportslige plan kan vi generelt set ikke ligefrem klage over 2012:

 • Det gik generelt godt i holdturneringerne; vi ligger f. eks. til medaljer i deet ene hold i mesterrækken.


 • vi har ikke deltaget i ét stævne uden præmieplacering til en eller flere.


 • Landsmesterskaberne overgik vist også vore vildeste forentninger: Landsmestersikaber i 9 discipliner/rækker, en sølvmedalje og flere bronzemedaljer.


På medlemssiden er der også grund til at være tilfreds:


 • Vi er vokset med 90 % over de sidste to år. - Og det må meget gerne fortsætte sådan et stykke tid endnu! Det er vores ungdomsafdeling, der halter lidt efter, og her må vi gøre en særlig indsats (Det er især dem der udløser aktivitetstilskud, rent bortset fra, at der gerne skulle komme nye kræfter til også i bestyrelse m.v.).Administrativt har det været rigtig "bøvlet":

Den tvungne sammenlægning af DBTUOG DGI har været - og er - grund til rigtig mange frustrationer:

 • Holdturneringerne er et rigtig godt eksempel: Da vi så hurtigt fik så mange nye medlemmer, der også gerne ville spille holdturnering blev det et problem, fordi man ikke - som tidligere - havde gjort plads til udvidelse. Det har vi ikke oplevet før.


 • Det sene tidspunkt for at kunne påbegynde holdturnering gjorde, at vi f. eks. ikke kunne nå første runde før årsskiftet.


 • Jeg ved, at man bl. a. i Haderslev og Åbenrå længe har argumenteret for at oprette en selvstændig B-række, fordi man også der havde spillere, der ikke var klar til A- eller Mesterrækken. der bør være flere niveauer, fordi nystartede spillere ellers risikerer at løbe ind i så mange nederlag fra starten, at de føler sig overmatchet og mister lysten til at deltage. Man kan ikke forvente at vinde hver gang, men en god blanding fordrer efter min mening den enkelte til at forbedre sig.


 • Den urimeligt høje, individuelle spillerlicens er en bemærkning værd: Det er helt hen i vejret at vi betaler så meget til et administrationsapparat, der stadig ikke "kører". det slog også alle rekorder, da man i september 2011 fastsatte beløbene for den individuelle spillerlicens med tilbagevirkende kraft; det kan Folketinget ikke engang gøre!


Det blev dyrt for os, fordi vi på vores generalforsamling i april havde vedtaget prisen for kontingent, hvor licensen (75 kr. pr spiller) var indeholdt.

 • Efter tilmeldinger går der stadig ofte et halvt år, får vi får en regning, vi kan betale. Det er med til at gøre vores administrationen mere besværlig, og det er langt fra godt nok.I overgangen fra vores forrige formand til mig skete var der desværre en "smutter": Jeg gik ud fra, at der var sendt regninger ud til deltagerne ved Landsmesterskabet i Bordtenni 2011, men jeg glemte at følge op på det. Derfor fik de respektive spillere først en regning meget sent. Det beklager jeg.


Det er nødvendigt med et møde med vores hovedkasserer for at få rettet op på poster, der ikke er genkendelige for os. Det søger vi at få gjort her i foråret.


Vi arbejder på at gøre betaling muligt via vores hjemeside. Vi er heldige, stadig at have John Eskildsen i gang med at arbejde på hjemmesiden.


I denne sæson kunne Løgum IF Bordtennis fejre 40 års jubilæum.

Jeg havde ikke turde håbe på, at så mange kunne møde op til træning og en "sund hapser" onssdag d. 5. december trods det kraftige snevejr (se billeder på vores hjemmeside).

Galla-aftenen, som vi især havde arrangeret for "den bedre halvdel" var også en succes (se billeder på vores hjemmeside). Mere herom ved et senere punkt.


Regnskab:

Det har voldt en del hovedbrud, at så mange poster fra 2011 gik ind i regnskabet 2012, og især at finde en måde at fremlægge et overskueligt, men stadig forsvarligt regnskab.

Fordi vi ikke kan forstå det regnskab, vi har fået fremsendt fra vores hovedkasserer, har jeg selv opstillet et. Det er det, jeg fremlægger til godkendelse.


Tiltagene fra sidste generalforsamling virker:

Vi har et lille overskud i 2012, og det var vigtigt at få rettet op på det.

Vi var repræsenteret med to mand ved Sodavandsdiskotet i Multihallen, et rigtig godt arrangement, hvor der bør tilgå Manuela fra Badminton og Flemming fra Løgumkloster Løbemotion et "godt gået!"

Men vi bør også være mere aktive på andre fronter, hvor indtjening er muligt:

 • F. eks. salg af lodder i Løgum IF Støtteklubs præmiespil: Her må også andre end mig kunne afse tid til en rute. Vi bør generelt være mere villige til at træde til.


 • P4 Legene lørdag d. 13. april er en kærkommen lejlighed til at hverve flere (også unge) medlemmer.


 • Oktoberfesten, der er under udarbejdelse et en anden begivenhed,hvor vi bør være repræsenteret.4)
Godkendelse af Regnskab 2012

Regnskabet for 2012, som udviste et lille overskud, blev gennegået og godkendt.


5)
Indkomne forslag:

Der var et udbredt  ønske om at spille sommerbordtennis en gang ugenligt. Det var nødvendigt

at få dette punkt afklaret før godkendelse af budget for 2013, fordi det havde indflydelse på det.

6)
Godkendelse af budget for 2013

Budgettet for 2013 blev vedtaget. Det betyder uændret kontingent.


7)
Indkomne forslag:

Ønsket om, at en del af spilletiden bliver brugt til decideret individuel træning blev vedtaget.


8)
Valg til bestyrelse:

Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg: John Eskildsen modtog ikke genvalg.


Valgt til bestyrelsen:


Nis Matzen, Henning Jensen, Ole Ehmsen, Lars hoffmann og Henning M. Hartkopf.9)
Valg af suppleant:

Valgt til suppleant: Thomas Nordsted Sørensen.


10)
Evt.

Det blev vedtaget at invitere til gallaaften igen om to år, hvor vi håber at endnu flere har mulighed for at deltage.

Bemanding til P4 Legene blev aftalt og meddeles videre af Henning Hartkopf.

Vintersæsonstart er mandag d. 2. september kl 19.00 i multihallen

(Vi ved først efter timefordelingsmødet, om vi kan få begge træningaftener i multihallen. Det vil i givet fald højst sandsynligt betyde, at den anden ugentlige spilleaften bliver torsdag i stedet for onsdag. Information herom lægges ud på vores hjemmeside, når det er muligt).

 
Tilbage til sideindhold | Tilbage til hovedmenu